ВЪЗДУШНА И ПОВЪРХНОСТНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ AR400/ 810/ 1200

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Тези уреди са специално създадени за дезинфекция на въздушният поток в помещенията, така и на работните повърхности. Наличният въздушен поток минава през системата за дезинфекция. Подаваната доза UV-C елиминира всички микроорганизми, които се съдържат във въздуха. В същото време се избягва и последващият им растеж. Ефективността е до 99,99%.

Каталог

Код: 1110 Категория: