МОДУЛ ЗА ВЪЗДУШНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ KLK 2/3/4 – СТУДЕН ВЪЗДУХ И KLW 2/3/4 – ТОПЪЛ ВЪЗДУХ

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Модулите за дезинфекция се използват за стерилизация на въздушния поток в централни климатични и вентилационни системи. Чрез вкарването на свеж въздух в системите се дистрибутират също така и микроорганизми, които попадат в работните помещения и замърсяват продукцията. Чрез монтажа на необходимият брой модули в зависимост от въздушния поток се унищожават 99,99% от микроорганизмите. KL модулите се доставят готови за монтаж. Цялата конструкция е от хром-никел. Монтажа се извършва вътре в климатичните канали.

Каталог

Код: 1112 Категория: